Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

GMINA ŁYSE POZYSKAŁA 5 MLN ZŁ DOFINANSOWANIA NA REALIZACJĘ NOWYCH INWESTYCJI

Wójt Gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski informuje o pozyskaniu przez Gminę Łyse łącznie 5 mln zł dofinansowania  rozbudowy sieci wodociągowej oraz budowy i wyposażenia PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse w ramach II tury Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pozyskaliśmy zdecydowanie najwyższą kwotę dofinansowania spośród gmin powiatu ostrołęckiego.

Na podstawie złożonych wniosków Gminie Łyse przyznano dofinansowanie w wysokości:

  • 3 mln zł na realizację zadania pn. „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej”. W ramach realizacji zadania wykonane zostanie 91 km sieci wodociągowej o śr. 90, 110, 160, 200 i 250 mm, stacja podnoszenia ciśnienia ze zbiornikami retencyjnymi o poj. 300m3 oraz wybudowane zostaną przydomowe oczyszczalnie ścieków przy obiektach użyteczności publicznej. Zadanie polega na rozbudowie zbiorczej sieci wodociągowej na terenie 9 miejscowości, która pozwoli na zapewnienie dostaw wody do 61% mieszkańców Gminy Łyse.
  • 2 mln zł na poprawę efektywności ekologicznej i ekonomicznej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez budowę i wyposażenie PSZOK dla mieszkańców Gminy Łyse. Inwestycja polega na powstaniu wygrodzonego, utwardzonego placu z wiatami magazynowymi, garażami i zapleczem socjalnym. W PSZOK rozmieszczone będą kontenery i kosze na poszczególne frakcje odpadów komunalnych. W oparciu o wyposażenie i infrastrukturę prowadzona będzie pogłębiona segregacja odpadów komunalnych. Dodatkowo powstanie magazyn rzeczy odzyskanych oraz ścieżka edukacyjna wraz z salką szkoleniową.

Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie. W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.

Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/fundusz-inwestycji-lokalnych-ponad-11-mld-zl-wsparcia-dla-mazowieckich-samorzadow.

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski