Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Palma Kurpiowska

Palma Kurpiowska

Budynek Urzędu Gminy Łyse

Panorama miejscowości Łyse

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

Pierwsze owoce największego w historii Gminy Łyse projektu budowy sieci wodociągowej

W dniu 6 kwietnia  2021r. komisja odbiorowa powołana przez Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego dokonała odbioru nowo wybudowanej sieci wodociągowej do msc. Tartak. Łączna długość sieci oddanej do użytku wyniosła 4,6 km, z czego 1,8 km w centrum miejscowości zostało wybudowane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu – firmę Sanprod Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Jednocześnie 2,8 km sieci powstało siłami Gminnej Jednostki Usług Komunalnych w Łysych. Po ukończeniu formalności związanych z oddaniem sieci do użytku Gminna Jednostka Usług Komunalnych rozpocznie proces przyłączania chętnych do sieci wodociągowej. Nastąpi to w kwietniu i maju 2021 r.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach dużego projektu pod nazwą „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej", na który Gmina Łyse pozyskała 4,825 mln zł dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem rozpoczynają się również roboty budowlane wykonywane przez firmę Multi-Kom z Ostrołęki przy budowie odcinka sieci wodociągowej w msc. Łyse i Pupkowizna. Planowany termin ukończenia robót przypada na czerwiec 2021 r. W celu zaopatrzenia budowanej sieci w wodę oraz zapewnienia odpowiedniej wydajności i ciśnienia w sieci w rejonie ul. Topolowej i Krupki w Łysych trwają roboty firmy „Energass” Sp. z o.o. polegające na budowie tranzytowego odcinka sieci wodociągowej o średnicy 250 mm. Oprócz zasilenia w wodę msc. Pupkowizna i Serafin odcinek ten poprawi wydajność sieci wodociągowej na terenie msc. Łyse, dzięki czemu w sezonie letnim w godzinach szczytowego zapotrzebowania na wodę nie będą występowały zauważalne spadki ciśnienia wody.

Z wielką satysfakcją możemy również poinformować, że rozstrzygnięto kolejne postępowania na budowę sieci wodociągowych w gminie Łyse. Umowę na budowę 16 - kilometrowego odcinka wodociągu do msc. Serafin o wartości przeszło 1,84  mln zł podpisano z firmą Sanprod Sp. z o.o. z Ostrołęki. Roboty budowlane w msc. Serafin rozpoczną się w najbliższych miesiącach. Termin ukończenia robót przypada na połowę 2022 roku, ale istnieją spore szanse, że przedmiotowy wodociąg uda się ukończyć dużo wcześniej.

Kolejnym realizowanym przez Gminę Łyse zadaniem w ramach projektu „Zabezpieczenie mieszkańców Gminy Łyse przed skutkami zmian klimatu poprzez rozbudowę gminnej sieci wodociągowej" jest budowa sieci wodociągowej na terenie msc. Wejdo i Zalas. Tu również zostało przeprowadzone postępowanie przetargowe, w którym najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2.248.009,50 zł złożyła firma „Bruktim” Sylwester Barański, z którą następnie Gmina Łyse podpisała umowę na realizację zadania. Przewidywany termin ukończenia prac przypada na wakacje 2022 roku.

Oprócz wymienionych wyżej odcinków sieci wodociągowej trwają prace przygotowawcze i projektowe jeszcze na wielu innych odcinkach. O postępie i harmonogramie robót będziemy informowali w kolejnych artykułach.

Autor: Kierownik GJUK w Łysych – Andrzej Szymczyk