„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Piękna nasza Polska cała

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 października 2018

W roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę Szkoła Podstawowa w Zalasiu bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna nasza Polska cała”. Jest to innowacyjny projekt pedagogiczny, realizowany w szkole od października do grudnia 2018 roku. Angażuje do współpracy nauczycieli, uczniów, rodziców oraz różnorodne instytucje i stowarzyszenia z kraju i z zagranicy, uwrażliwiając na piękno rodzimego krajobrazu,  tradycje i  folklor poszczególnych regionów, zwłaszcza – w przypadku szkoły w Zalasiu -  Kurpiowszczyzny.

W ramach projektu „Piękna nasza Polska cała”  uczniowie Szkoły Podstawowej w Zalasiu mają za zadanie zrealizować jak najwięcej zadań z 22 zaproponowanych przez szkolne koordynatorki programu – Marzenę Pliszkę i Krystynę Ogniewską.  Zrealizowane zostało już zadanie nr 1 czyli nauka i zaśpiewanie wszystkich zwrotek hymnu państwowego oraz  zadanie nr 4  - nauka piosenki patriotycznej.  Ostatni tydzień upłynął w rytmach piosenek patriotycznych i żołnierskich. Dzieci i młodzież uczestniczyły w warsztatach muzycznych prowadzonych przez prezesa ogólnopolskiego Stowarzyszenia „ Świat akordeonu” – Arkadiusza Korytkowskiego, we współpracy z nauczycielkami – Renatą Rybką oraz Ireną Górską. Najmłodsi poznawali dźwięki różnorodnych instrumentów płynących z cyfrowego akordeonu, a starsi z zaangażowaniem uczyli się pieśni:  „Piękna nasza Polska cała” oraz  „Jak szło wojsko” w wersji kurpiowskiej. Podsumowaniem warsztatów był Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej, w którym wzięli udział uczniowie, śpiewając utwory solowe i zespołowe z akompaniamentem Arkadiusza Korytkowskiego.

Muzyka integruje. Widać to było szczególnie podczas zbiorowego śpiewania hymnu państwowego, gdy  obok przedszkolaka stali uczniowie klasy ósmej i gimnazjalistki, wspólnie z dumą i powagą śpiewając. Tylko w ten praktyczny sposób budzi się ducha patriotyzmu i ukochania ojczyzny bliskiej, kurpiowskiej , a przez to kraju ojczystego.

Renata Rybka

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie