„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 stycznia 2017

Gmina Łyse informuje, że zamierza złożyć wniosek w ramach Programu  „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie województwa mazowieckiego” Nr programu 2017-OA-14  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z możliwością uzyskania dofinansowania do 85% kosztów kwalifikowanych.

Osoby, które posiadają eternit zdjęty z dachu lub zamierzają go zdjąć do  30 czerwca 2017 r.  a następnie przekazać  do utylizacji powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łyse,  pok. 107  do dnia 09.02.2017 r. wypełnione druki:

- informacja o wyrobach zawierających azbest,

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem odebrania i przekazani do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW.

 

Druki dostępne poniżej.