„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Wyniki Gminnego Konkursu Plastycznego ,,POLSKIE LASY W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ”

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 listopada 2018

w ramach udziału Szkoły Podstawowej w Zalasiu w Międzynarodowym Projekcie „Piękna Nasza Polska Cała” pod honorowym patronatem Nadleśnictwa Myszyniec w Zawodziu.

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród ufundowanych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Myszyniec odbyło się 09 listopada 2018 r. godz. 1100 podczas akademii z okazji 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Na konkurs dostarczono 52 prace plastyczne ze szkół :

Szkoła Podstawowa w Lipnikach 

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łysych

Szkoła Podstawowa w Wejdzie

Publiczna Szkoła Podstawowa SIGiE im. Karola Adamieckiego w Warmiaku

Szkoła Podstawowa w Zalasiu

 

Komisja w składzie:

Dyrektor szkoły: mgr Danuta Gwiazda

mgr Irena Górska

mgr Monika Krysiak

mgr Sławomir Janowski

przyznała nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu, następującym osobom:

I kategoria- uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej

I miejsce – Gabriela Kręciewska SP Warmiak

II miejsce – Wiktoria Morawska SP Zalas

III miejsce – Nadia Trzcińska SP Wejdo

Wyróżnienie – Oliwia Krysiak (Zalas) SP Zalas, Karina Duda SP Zalas, Magdalena Frączyk SP Zalas, Oliwia Krysiak (Piątkowizna) SP Zalas, Nikola Kuczyńska SP Zalas

II kategoria- uczniowie klas 4-6 szkoły podstawowej

I miejsce –      Piotr Pliszka SP Łyse

II miejsce –    Oliwia Dawid SP Lipniki, Marcel Ogniewski SP Łyse

III miejsce –  Marysia Jaksina SP Lipniki,  Wojciech Kręciewski SP Warmiak

Wyróżnienie – Emilia Nicewicz SP Wejdo,  Joanna Sobotka SP Warmiak, Wiktoria Ruszczyk SP Zalas, Kacper Sztejna SP Lipniki, Maria Żubrowska SP Łyse

III kategoria - uczniowie  klas VII-VIII szkoły podstawowej

I miejsce –      Szymon Krysiak

II i III miejsca nie przyznano

Wyróżnienie – Klara Andrzejczyk SP Warmiak, Dominika Krysiak SP Wejdo,Mateusz Sadłowski SP Lipniki, Bartosz Młynarczyk SP Lipniki

 

Serdecznie dziękujemy:

 • Pani dyrektor Szkoły Podstawowej w ZalasiuDanucie Gwiazda za zgodę i możliwość przeprowadzenia konkursu.
 • Nadleśnictwu Myszyniec w Zawodziu, a w szczególności:

-Nadleśniczemu p. Markowi Dzieżykowi za objęcie honorowym patronatem konkursu plastycznego ,, POLSKIE LASY W HOŁDZIE NIEPODLEGŁEJ” , wsparcie finansowe i ufundowanie nagród uczestnikom w/w konkursu oraz za współpracę i ogromną życzliwość

-p. Martynie Lewandowskiej – Gross za okazaną pomoc i zaangażowanie podczas realizacji przez naszą placówkę projektu mającego na celu propagowanie wśród dzieci i młodzieży postaw patriotycznych, tożsamości narodowej oraz uwrażliwienie na piękno przyrody, folklor i tradycje Polski

 • Piekarni Kurpiowskiej –Serafin, a w szczególności

-p. Marii i Andrzejowi Żubrowskim zaufundowanie nagród i słodkich upominków na konkursy realizowane w ramach zadań Międzynarodowego Projektu,, Piękna Nasza Polska Cała”

 • Uczniom, nauczycielom, opiekunom i dyrektorom szkół za uczestnictwo w konkursie, którego celem było przedstawienie bohaterów walczących o niepodległość Polski na tle środowiska leśnego.

 

Organizatorki konkursu: Marzena Pliszka i Krystyna Ogniewska

 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie