„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Z A W I A D O M I E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 stycznia 2017

Na   podstawie   art. 20   ust.  3 i 4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   gminnym  zwołuję   na    dzień   03 lutego 2017  r.  o godzinie  9.00  XXXII  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Pliki do pobrania