„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

PILNE !!! Gmina Łyse skraca termin naboru osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 lutego 2017

Gmina Łyse skraca termin naboru osób zainteresowanych modernizacją indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym) najpóźniej do dnia 06 lutego 2017 r. w związku z ogłoszeniem na stronie WFOŚIGW informacji  o planowanym zakończeniu naboru. Po upływie terminu zgłoszenia nie będą przyjmowane.