„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁYSE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
8 maja 2019

o odstąpieniu od sporządzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu ochrony środowiska dla Gminy Łyse na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026 roku”

Pliki do pobrania