„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2017

Wójt Gminy Łyse   ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż z zasobu nieruchomości Gminy Łyse niżej wymienione nieruchomości: