„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Usłyszane na warsztatach zimowych w Zespole Szkół w Lipnikach…

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2017

Pierwsze dni ferii w Zespole Szkół w Lipnikach okazały się pracowite, ale niezwykle ciekawe. W poniedziałek i wtorek t.j. 13 – 14 lutego, odbyły się  warsztaty pt: „Jestem silny”, zorganizowane dla uczniów gimnazjum przez  pedagog szkolną - Alicję Parzych, we współpracy ze Sławomirem Dymarczykiem oraz  psychologiem- panią Eweliną Majk – Hycnar pracownikiem Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Myszyńcu.

Pierwszego dnia uczniowie rozmawiali o asertywności, ucząc się mówić „nie” w określonych sytuacjach, dyskutowali na temat prawidłowej komunikacji między ludźmi . Drugiego dnia uczniowie budowali poczucie własnej wartości we współczesnym świecie. Nie zabrakło też elementów integrujących grupę – wspólnego ogniska, próby tańca kurpiowskiego, przygotowania posiłku, który był możliwy dzięki szczerym sponsorom : Przedsiębiorstwu Handlowemu M.S. Brzózka oraz Piekarni Łyse J. Zakrzewski. Podczas wspólnej konsumpcji  był czas do podzielenia się wrażeniami z zajęć, a było ich niemało. Z pewnością wskazówki i działania warsztatowe, podjęte wobec własnej osoby będą mieć przełożenie w codziennym życiu, gdy trzeba będzie zmierzyć się z asertywnym powiedzeniem: nie…

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie