Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Panorama miejscowości Łyse

Palma Kurpiowska

Zespół Folklorystyczny Puszcza Zielona

Serafin

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEJ JEDNOSTKI USŁUG KOMUNALNYCH

Gmina Łyse zakończyła realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”. Rozwiązano też problem spadku ciśnienia wody w sieci wodociągowej na terenie miejscowości Łyse.

Wyjątkowo uboga w opady deszczu końcówka kwietnia i początek maja tego roku ujawniły pewne problemy w zakresie ciśnienia wody w sieci na terenie części miejscowości Łyse. Istniejąca sieć wodociągowa w Łysych budowana w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia nie była dostosowana do tak dużych rozbiorów wody pitnej,  z jakimi mamy do czynienia w chwili obecnej. Pozytywny proces dynamicznego podłączania do sieci wodociągowej kolejnych nieruchomości miał również swoje negatywne skutki. Pobór wody związany z podlewaniem ogródków był w okresach wiosennej suszy na tyle duży, że spowodował zauważalny spadek ciśnienia wody w sieci wodociągowej. To niekorzystne zjawisko było najbardziej zauważalne w rejonie ul. Ogrodowej, Polnej, Szkolnej oraz Piwnej, a w krytycznych momentach w niemal całych Łysych poza ul. Topolową i dzielnicą Myszano (sieć budowana w ostatnich latach, dostosowana do dużo większego zapotrzebowania). Reagując na te niekorzystne zjawiska, Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych jeszcze w maju przystąpiła do budowy odcinka sieci wodociągowej spinającego zasilanie z wodociągu tranzytowego Lipniki-Łyse z istniejącym wodociągiem od strony zachodniej w rejonie targowiska. Ten strategiczny odcinek został już wykonany i włączony do eksploatacji, dzięki czemu od 21 maja br. nastąpiła istotna poprawa stabilności ciśnienia w sieci wodociągowej. Pozwoli to na ograniczenie spadków ciśnienia w sieci w okresie największych rozbiorów wody. Jednocześnie informujemy, że trwają prace projektowe zmierzające do bezpośredniego zasilenia  z wodociągu tranzytowego sieci w rejonie ul. Ogrodowej, co w przyszłości (jesienią tego roku) przyczyni się do dalszej poprawy parametrów ciśnienia wody na terenie całej miejscowości Łyse.

Pragniemy poinformować, że została opracowana dokumentacja techniczna budowy sieci wodociągowej w dzielnicy Dąbrówki w miejscowości Łyse oraz odcinka Lipniki-Tartak. Obecnie Gmina Łyse wystąpiła z dokumentami do instytucji zewnętrznych w celu uzyskania pozwolenia na budowę wspomnianych odcinków sieci. Planujemy, że wodociągi we wspomnianych lokalizacjach powstaną do końca 2019 roku.

Kolejnymi odcinkami sieci wodociągowych, nad którymi trwają prace koncepcyjne i projektowe, są odcinki Łyse-Grzęda-Pupkowizna-Rudne (około 20 km sieci), oraz Lipniki-Szafranki-Baba (na obecnym etapie około 15 km). Rozpoczęto również pracę koncepcyjną nad przebiegiem sieci wodociągowej do miejscowości Wejdo i Zalas.

Obecne możliwości budowy sieci wodociągowej przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych wynoszą około 10 km sieci rocznie. Wójt Gminy, pragnąc przyśpieszyć zwodociągowanie miejscowości na terenie Gminy Łyse, bardzo aktywnie poszukuje możliwości dofinansowania tego typu inwestycji ze środków zewnętrznych. Mamy nadzieję, że ta praca już niedługo zakończy się powodzeniem i tempo budowy sieci wodociągowej będzie mogło ulec istotnemu przyspieszeniu.

29 marca 2019 r. Gmina Łyse zakończyła realizację robót budowlanych związanych z realizacją zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”. W ramach realizacji projektu wybudowano:
- 5,4 km sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej;
- 601 m przebudowanej sieci kanalizacyjnej;
- 6,52 km  sieci wodociągowej;
- 67 sztuk przydomowych przepompowni ścieków;
- 6 sztuk nowo powstałych przepompowni ścieków;
- 4 sztuki wyremontowanych lub przebudowanych przepompowni ścieków;
- długość sieci kanalizacji tranzytowej na trasie Lipniki-Łyse (niebędąca przedmiotem dofinansowania) – 4,85 km.

 Ponadto wdrożono system monitoringu sieci SCADA, umożliwiający bieżącą obserwację stanu sieci i automatyczne wykrywanie awarii sieci. Wprowadzono szereg zabezpieczeń na wypadek braku zasilania – np. mobilny agregat prądotwórczy. Z uwagi na troskę o środowisko oraz reagowanie na zachodzące zmiany klimatu w budowanych pompowniach ścieków zastosowano panele fotowoltaiczne. Dzięki nim pozyskiwana energia elektryczna zmniejsza emisję CO2 do atmosfery.

Przeprowadzona inwestycja pozwoli na odbiór nieczystości komunalnych z terenu tzw. „Aglomeracji Łyse” funkcjonującej w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków komunalnych na terenach zwartej zabudowy miejscowości Łyse i Lipniki na poziomie powyżej 95 % wszystkich nieruchomości znajdujących się na obszarach wspomnianej aglomeracji.

Łączne koszty inwestycji wyniosły 7 048 178 zł. Przypominamy, że Gmina Łyse uzyskała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację wspomnianego przedsięwzięcia w wysokości 3 375 570,47 zł. Wszystkich mieszkańców, którzy będą podłączeni do wybudowanej sieci kanalizacyjnej informujemy, że powinno to nastąpić do końca 2019 r. W związku z tym prosimy o stosowne przygotowanie się i zaplanowanie przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. Przypominamy równocześnie, że pomimo wielu innych pilnych i ważnych prac przyłącza kanalizacyjne na bardzo atrakcyjnych warunkach w ramach możliwości czasowych wykonuje również Gminna Jednostka Usług Komunalnych w Łysych. W tej sprawie prosimy o ewentualne kontakty z biurem jednostki.