Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 grudnia 2019

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych pozyskała dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego w ramach zawartej umowy dotacji nr 1013/19/NZ/D z dnia 12.12.2019r na realizację zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych”.

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu OSP w Łysych zakupiła następujący sprzęt:
- ubranie specjalne typu NOMEX  8 sztuk,
- pilarka do drewna 1 sztuk.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 33.300,58 zł, z czego dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi kwotę 29.970,00 zł oraz dofinansowanie Gminy Łyse 3.330,58 zł.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie