UWAGA MIESZKAŃCY GMINY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

Informuję, że ustalony został harmonogram dostarczania nieodpłatnie odpadów pochodzących z działalności rolniczej dla mieszkańców gminy Łyse do kolejnych punktów zbiórki zlokalizowanych w miejscowościach Warmiak, Zalas, Łączki i Łyse.

Przedsięwzięcie polega na odbiorze, transporcie oraz odzysku lub unieszkodliwieniu folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag pochodzących z działalności rolniczej mieszkańców gminy Łyse. Usługa będzie realizowana przez firmę P.H.U. „REKO” Jakub Ciupiński z Myszkowa.

Rolnicy we własnym zakresie zobowiązani są dostarczyć folię rolniczą, i inne odpady przewidziane w ramach programu pochodzące z produkcji rolniczej do wskazanego miejsca.

Wyznaczone zostały następujące terminy i godziny z podziałem na obsługiwane punkty zbiórki w miejscowościach:

  • 10 lipca 2020 r. w miejscowości Warmiak (plac przy Szkole Podstawowej w Warmiaku), w godzinach 800 - 1700,

  • 17 lipca 2020 r. w miejscowości Zalas (plac przy Zespole Szkół w Zalasiu), w godzinach 800 - 1700,

  • 20 lipca 2020 r. w miejscowości Łączki (plac przy Szkole Podstawowej w Łączkach), w godzinach 800 - 1700 ,

  • 27 lipca 2020 r. w miejscowości Łyse (plac dawnego targowiska w Łysych przy ul. H. Sienkiewicza), w godzinach 800 - 1700.

     

UWAGA!

Odpady przekazywane do punktów zbierania odpadów muszą być oczyszczone z resztek organicznych, ziemi i pozbawione innej zawartości.

Odpady powinny być posegregowane według kategorii: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach i typu Big Bag.

Odpady nie mogą być w postaci luźnej, prosimy o zapakowanie ich w Big Bagi, dostarczenie ich w postaci zwartej (np. owinięte sznurkiem) umożliwiającej ich zważenie na wadze przenośnej.

Odpady zanieczyszczone i nieposegregowane nie zostaną odebrane.

Proszę o ścisłe stosowania się do wyznaczonych terminów.

Przy dostarczeniu odpadów pochodzących z działalności rolniczej, proszę o szczególne zachowanie wszelkich środków ostrożności w związku panującą epidemią COVID-19.

 

Wójt Gminy Łyse
Grzegorz Fabiszewski

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie