Jesteś tutaj: Start / Aktualności / UWAGA!!!

UWAGA!!!

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
29 czerwca 2020

zmiana w sprawie kolonii od dnia 29.06.2020r.

KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

 

Szanowni Państwo,
W ostatnich dniach udostępniliśmy ofertę na wypoczynek letni dla dzieci rolników z dofinansowaniem z FSUSR oraz Kuratorium Oświaty w Warszawie.
Informuję, że w związku z dużym zainteresowaniem koloniami, dofinansowanie z Kuratorium zostało już wyczerpane, jednak nadal można skorzystać z wypoczynku z dofinansowaniem z Funduszu Składkowego, gdzie dopłata rodzica wynosi tylko 400 zł.

Poniżej znajduje się aktualna oferta wraz z załącznikami.

Miejsce: Biały Dunajec, woj. małopolskie
Termin: 31.07.2020 - 09.08.2020

Miejsce: Rzucewo, woj. pomorskie
Termin:12.08.2020 - 21.08.2020

Koszt dla dzieci rolników w obu przypadkach wynosi 400 zł

Istnieje również możliwość wyjazdu dzieci nieubezpieczonych w KRUS, za pełną odpłatnością: 1150zł.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10 lipca 2020 r. w Urzędzie Gminy w Łysych, pok. 110 (Sekretariat).

O zakwalifikowaniu dziecka do udziału w koloniach letnich decydować będzie kolejność zgłoszeń.


Wójt Gminy Łyse
Grzegorz Fabiszewski

 

Rodzicu pamiętaj!
W koloniach może wziąć udział dziecko zdrowe i tylko wtedy gdy wszystkie osoby z nim mieszkające są zdrowe!

  • Dziecko nie ma w dniu wyjazdu na kolonie oraz nie miało w ciągu 14 dni przed koloniami: kataru, kaszlu, gorączki, duszności, ani nie wystąpiły u niego żadne objawy chorobowe.
  • Nikt z osób mieszkających z dzieckiem nie jest objęty kwarantanną
  • Żadna z osób mieszkających z dzieckiem nie jest chora lub nie była chora w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem kolonii
  • Na miejscu zbiórki dziecko będzie miało zmierzoną temperaturę, podwyższona temperatura wyklucza udział dziecka w koloniach.
  • W dniu wyjazdu na kolonie należy przekazać wychowawcy wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia dziecka.
  • Uczestnik i osoby mu towarzyszące w dniu wyjazdu na kolonie i w dniu odbioru Uczestnika z kolonii muszą mieć zakryte usta i nos (nosić maseczki).

Rodzicu, podanie nieprawdziwych informacji o stanie zdrowia dziecka może narazić na zakażenie inne osoby, w tym inne dzieci. Podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich uczestników kolonii, pracowników i ich rodziny.
Rodzicu miej świadomość, że nawet przy zachowaniu restrykcyjnych zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na koloniach, Twoje dziecko może ulec zakażeniu koronawirusem. Każdy niepokojący objaw chorobowy, może spowodować umieszczenie dziecka w pokoju – izolatce. Możemy również poprosić Cię o zabranie dziecka z kolonii.
Rodzicu, przypomnij dziecku zasady zachowania higieny i dystansu społecznego. Wyposaż dziecko w maseczki i środki do dezynfekcji rąk.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie