„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

ZA W I A D O M I E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 kwietnia 2017

Komisja Inwentaryzacyjna Rady Gminy Łyse  z a w i a d a m i a, że w dniach od 14 kwietnia 2017 r. do 15 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy w Łysych ul. Ostrołęcka 2, pokój nr 6, zostanie wyłożony do publicznego wglądu spis inwentaryzacyjny mienia.

Na podstawie art. 17 ust. 5 w/w ustawy osoba, której interes prawny dotyczy ustaleń zawartych w spisie inwentaryzacyjnym mienia, może zgłaszać zastrzeżenia do komisji inwentaryzacyjnej.

Pliki do pobrania