Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 września 2020

Wójt Gminy Łyse informuje, że Gmina Łyse zamierza złożyć wniosek na dofinansowanie zbierania, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 2021 r.

Dofinansowaniem objęte będą koszty związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych na terenie Gminy Łyse. Dofinansowaniem nie będą objęte koszty związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych.

W związku z powyższym informujemy o możliwości składania wniosków o dofinansowanie  przedsięwzięć polegających na usuwaniu azbestu z terenu Gminy Łyse w Urzędzie Gminy Łyse pok. 107 do dnia 31 grudnia 2020 roku. poprzez wypełnienie druków:

- informacja o wyrobach zawierających azbest,

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem odebrania i przekazania do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW.

Wójt Gminy

Grzegorz Fabiszewski

Galeria

  • Powiększ zdjęcie