Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
9 września 2020

Wójt Gminy Łyse, informuje o rozpoczęciu przeprowadzania obowiązkowej inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy,

tzn. procesu rozpoznania kotłów i pieców grzewczych dla każdego budynku i lokalu.

Zgodnie z projektem programu ochrony powietrza dla województwa mazowieckiego, wszystkie gminy z terenu województwa mazowieckiego mają obowiązek przeprowadzenia tzw. inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła. Podstawowym celem inwentaryzacji jest rozpoznanie kotłowni i pieców grzewczych wykorzystywanych we wszystkich domostwach, lokalach usługowych, handlowych i obiektach użyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy.

Uzyskane w ramach inwentaryzacji dane gromadzone będą wyłącznie w celu stworzenia bazy źródeł ciepła i nie będą udostępniane publicznie. Inwentaryzacja posłuży uczestnictwu gminy oraz jej mieszkańców w otrzymywaniu pomocy finansowej przeznaczonej na realizację działań takich jak m.in.: wymiana pieców i kotłów grzewczych, instalacja odnawialnych źródeł energii, termomodernizacje budynków!

W związku z tym, że wymagane jest rozpoznanie każdego źródła ciepła dla wszystkich budynków i lokali znajdujących się na terenie gminy, a także biorąc pod uwagę utrzymujący się stan epidemii w kraju, w celu zapobiegania ryzyku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2, podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu ankietyzacji telefonicznej.

W najbliższym czasie będą się z Państwem kontaktować ankieterzy telefonicznie w celu zebrania informacji, które posłużą do opracowania inwentaryzacji.

Na przeprowadzenie inwentaryzacji Gmina Łyse pozyskała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 24.000,00 zł w ramach zawartej w dniu 17 lipca 2020 r. umowy.

Wójt Gminy
Grzegorz Fabiszewski

 


Zadanie pn ”Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Łyse” zrealizowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020

 

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie