ZAWIADOMIENIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 września 2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.  U.  z  2020 r.,   poz. 713/ zwołuję na dzień  18  września  2020  r. o godzinie 10.00  XV  Sesję Rady Gminy Łyse.

Sesja odbędzie się w budynku kompleksu kulturalno-rekreacyjnego w Łysych.

Przewodniczący Rady - Stanisław Eugeniusz Lisek

Pliki do pobrania