KONKURS - PROJEKTY GRANTOWE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2020

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „KURPSIE RAZEM” INFORMUJE O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁANIA 19 „WSPARCIE DLA ROZWOJU LOKALNEGO W RAMACH INICJATYWY LEADER”, PODDZIAŁANIE 19. 2 „WSPARCIE NA WDRAŻANIE OPERACJ I W RAMACH STRATEGI I ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ” PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014 - 2020 NA OPERACJE, KTÓRE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W ZAKRESIE OCHRONY ORAZ PROMOCJ I DZIEDZICTWA KUL TUROWEGO I HISTORYCZNEGO KURPIÓW, WSPIERANIE TWÓRCZOŚCI LUDOWEJ I WZMOCNIENIE POTENCJAŁU TURYSTYCZNEGO REGIONU OBJĘTEGO LSR – PROJEKT GRANTOWY DOTYCZĄCY ZACHOWANIA DZIEDZICTWA, POPRZEZ ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW Z ZAKRESU KURPIOWSKIEJ SZTUKI LUDOWEJ ORAZ NAUKI GRY NA INSTRUMENTACH MUZYCZNYCH

Pliki do pobrania

Galeria

  • Powiększ zdjęcie