„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

GMINA ŁYSE ZAKOŃCZYŁA PRZEBUDOWĘ TRZECH ODCINKÓW DRÓG W MIEJSCOWOŚCI SERAFIN

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 maja 2017

Prace budowlane związane z przebudową odcinków dróg w miejscowości Serafin zostały rozpoczęte w marcu 2016 roku, przez wyłonionego w ramach procedury przetargowej wykonawcę - Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o.o.

W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonana została nawierzchnia bitumiczna o łącznej długość blisko 6 km i szerokości 4- 5 m wraz ze zjazdami (nawierzchnia bitumiczna i kruszywo łamane).

Koszt realizacji zadania wyniósł 2.594 tyś. zł, z czego 500 tyś zł stanowi wkład finansowy PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myszyniec.

Już na początku maja 2016r. oddany do użytku został odcinek przebudowanej drogi gminnej o długości ok. 1,2 km (odcinek zaczynający się w pobliżu leśniczówki, a kończący przecięciem z drogą Serafin-Krusza).

Z początkiem października 2016 roku oddano do użytku kolejny odcinek drogi o długości 1,4 km (od skrzyżowania z drogą Serafin-Krusza do rezerwatu „Torfowisko Serafin”).

W maju 2017r. wykonawca zakończył przebudowę ostatniego już, a zarazem najdłuższego 3,4-kilometrowego odcinka drogi (rozpoczynającego się przy budynku dawnej szkoły w Serafinie, a kończącego za rezerwatem „Torfowisko Serafin”).

Sprawna realizacja powyższej inwestycji była możliwa dzięki wsparciu mieszkańców Serafina, którzy nieodpłatnie przekazali na rzecz Gminy Łyse grunty niezbędne do budowy drogi. 

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie