„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XXXVII SESJA RADY GMINY ŁYSE – 16 maja 2017r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2017

Na wstępie XXXVII Sesji Rady Gminy Łyse Dyrektor Zespołu Szkół w Lipnikach Pani Joanna Kurowska w imieniu społeczności szkoły przekazała zaproszenie na uroczystość otwarcia nowo powstałej sali sportowej. Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą w Kościele pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Lipnikach w dniu 2 czerwca 2017r. o godzinie 11.00.

Pani Joanna podkreśliła, że będzie to bardzo ważny, a zarazem radosny dzień dla społeczności szkoły w Lipnikach. Po kilkunastu latach oczekiwania udało się zrealizować tę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania placówki inwestycję.

Gościnnie udział w sesji wzięli również uczniowie Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Łysych z pedagogiem szkolnym - Panią Beatą Pisiak. Młodzież zaprosiła samorządowców na obchody jubileuszu 50-lecia nadania imienia oraz 30-lecia nadania sztandaru, które odbędą się 19 maja 2017 r. o godz. 12.00.

Kolejnym punktem obrad były zmiany w  budżecie Gminy Łyse na bieżący rok. Do budżetu Gminy wprowadzone zostało zadanie polegające na zakupie średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych. Dzięki staraniom włodarzy naszej gminy możliwe stało się pozyskanie dotacji w wysokości 100 tyś. złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Planujemy również pozyskać 300 tyś zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, 150 tyś. zł od Starostwa Powiatowego w Ostrołęce  oraz 100 tyś. zł od MSWiA. W maju 2017r. ogłoszony został przetarg na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla  Ochotniczej Straży Pożarnej w Łysych. Koszt zakupu poznamy po zakończeniu procedury przetargowej.

Zmiany w budżecie Gminy Łyse związane są również z zakończeniem przez Gminę Łyse przebudowy trzech odcinków dróg w miejscowości Serafin. Prace budowlane związane z przebudową zostały rozpoczęte w marcu 2016 roku, a zakończone w maju 2017r. W ramach przeprowadzonej inwestycji wykonana została nawierzchnia bitumiczna o łącznej długość blisko 6 km wraz ze zjazdami (nawierzchnia bitumiczna i kruszywo łamane). Koszt realizacji zadania wyniósł 2.594 tyś. zł, z czego 500 tyś zł stanowi wkład finansowy PGL Lasów Państwowych Nadleśnictwa Myszyniec.

Podczas obrad poruszony został problem wysokiego „wskaźnika G” wyliczanego dla  Gminy Łyse, który decyduje o wysokości przyznawanej subwencji z budżetu państwa. „Wskaźnik G” jest również kluczowym czynnikiem wpływającym na ocenę składanych przez Gminę Łyse wniosków o dofinansowanie inwestycji ze środków zewnętrznych, w tym również unijnych. W najprostszym tłumaczeniu „wskaźnik G”  to dochód przypadający na mieszkańca gminy. W celu obniżenia niebezpiecznie dla nas wysokiego poziomu wskaźnika apelujemy o wypełnianie obowiązku meldunkowego osób zamieszkałych na terenie Gminy Łyse.  W bieżącym roku z powodu rosnącego „wskaźnika G” zmniejszona została o 1,5 mln zł wysokość i tak niewielkiej już w stosunku do otrzymywanych przez ościenne gminy subwencji  z budżetu państwa. W znacznej mierze ograniczone zostały również źródła ubiegania się o dofinansowanie inwestycji. Zwiększenie liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały lub czasowy na terenie Gminy Łyse spowoduje obniżenie „wskaźnika G”, a tym samym zwiększenie szans otrzymania dofinansowania planowanych do realizacji inwestycji, co przyczyni się do dalszego dynamicznego rozwoju naszej gminy.

Radni Gminy Łyse przyjęli również uchwałę w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych  zmian prawa  samorządowego w Polsce. Stanowisko Rady zostanie przekazane do Prezydenta RP, Premiera, Marszałków Sejmu i Senatu oraz Przewodniczących Klubów Parlamentarnych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie