„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XXXVIII Sesja Rady Gminy Łyse – 30 czerwca 2017r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2017

Na wstępie obrad Przewodniczący Rady - Stanisław Lisek przekazał serdeczne podziękowania otrzymane od dyrekcji i społeczności Zespołu Szkół w Lipnikach dla Radnych Gminy Łyse za zrealizowanie inwestycji polegającej na budowie sali gimnastyczne w Lipnikach.

Głównym przedmiotem dalszej części obrad była wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łyse.

Władze gminy zmuszone zostały do podniesienia wysokości opłat za wywóz nieczystości o ponad 30%. Pomimo czterokrotnego ogłaszania przetargu odbiorem odpadów komunalnych z terenu Naszej Gminy zainteresowane było wyłącznie konsorcjum firm RDF Sp. z o.o. i MPK Pure Home Sp. z o.o. Sp. k. z Ostrołęki, które za obsługę zaoferowało o 36% wyższą kwotę, niż w poprzednim okresie rozliczeniowym (od 01.07.2016 do 30.06.2017).

Zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/234/2017 Rady Gminy Łyse w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawek opłaty na terenie Gminy Łyse przyjętej w dniu 30 czerwca 2017 r. nowe stawki wynoszą:

- jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • 50 zł – od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę,
 • 25 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

- jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny:

 • 70 zł – od gospodarstwa domowego liczącego więcej niż 1 osobę,
 • 45 zł – od gospodarstwa domowego liczącego 1 osobę.

Terminy wnoszenia opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pozostają bez zmian:

1)         za I kwartał – do 15 marca,

2)        za II kwartał – do 15 maja,

3)        za III kwartał – do 15 września,

4)        za IV kwartał – do 15 listopada.

Następnie Rada Gminy Łyse podjęła uchwałę o nadaniu nazw nowopowstałym ulicom na terenie miejscowości Łyse - ulicy Diamentowej i Rubinowej. Radni jednogłośnie podjęli również uchwałę określającą sposób udzielania dotacji z budżetu Gminy Łyse na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Łyse. Dotacja z budżetu Gminy Łyse może zostać przekazana jeśli obiekt znajduje się w złym stanie technicznym oraz ma istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub naukowe.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie