„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XXXIX Sesja Rady Gminy Łyse

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 sierpnia 2017

11 sierpnia 2017 roku miały miejsce obrady XXXIX Sesji Rady Gminy Łyse, w  których gościnnie udział wzięli: Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Mirosław Augustyniak, Powiatowy Lekarz Weterynarii – Józef Białowąs, kierownik Posterunku Policji w Łysych – mł. asp. Kornelia Suchodolska-Krysińska oraz dzielnicowy obejmujący swym zasięgiem część naszej gminy - mł. asp. Krzysztof Stypik.

Pan Mirosław Augustyniak przekazał gratulacje dla Wójta oraz Rady Gminy Łyse za szereg inwestycji, które udało się zrealizować w ostatnim czasie na terenie naszej gminy. Wójt natomiast podziękował za przychylność władz Samorządu Województwa Mazowieckiego, które dofinansowały niektóre z zrealizowanych zadań. Korzystając z okazji Pan Mirosław Augustyniak w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego przekazał nieodpłatnie alkomat na potrzeby Posterunku Policji w Łysych.

Następnie Radni Gminy Łyse jednogłośnie zatwierdzili zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2017- 2022 oraz uchwały budżetowej na 2017 rok. W budżecie Gminy Łyse na bieżący rok zwiększone zostały wydatki na opracowanie dokumentacji technicznej  realizacji zadania „Przebudowa ciągu dróg gminnych nr 250711W Warmiak-Zalas-Wanacja i nr 250713W Zalas-Wyżega-Klenkor-Piątkowizna”. Zwiększeniu uległy również kwoty związane z przebudową odcinka drogi gminnej nr 250729 W Łyse – kol. Worek oraz rozbudową ciągu dróg gminnych nr 250729 W  Łyse-kol. Worek, nr 250731 W  Łyse – kol. Możdzonek i Łyse - ul. Piwna i Łąkowa. W celu odpowiedniego zagospodarowania odpadów drewnianych powstających w związku z realizacją wielu inwestycji, zwłaszcza drogowych, w budżecie gminy na bieżący rok zabezpieczono kwotę 90 tyś zł z przeznaczeniem na zakup rębaka. Urządzenie wyposażone we własne zasilanie będzie zakupione w najbliższym czasie przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w Łysych. Kierownik GJUK – Andrzej Szymczyk poinformował, że tuż po zakupie jednostka poszerzy zakres świadczonych odpłatnie usług również o wynajem rębaka i sprzedaż pozyskanej we własnym zakresie zrębki.

W dalszej części obrad Radni Gminy Łyse również jednogłośnie wyrazili zgodę na udzielenie bonifikaty w wysokości 30% z tytułu sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Ks. Kan. E. Sierbińskiego w  miejscowości Lipniki.

Rada Gminy w formie uchwały jednogłośnie wyraziła zgodę na przekazanie w formie darowizny na rzecz Powiatu Ostrołęckiego nieruchomości stanowiące własność Gminy Łyse w obrębie wsi Wejdo oraz Złota Góra. Działki znajdujące się na terenie miejscowości Wejdo będą wykorzystane na poszerzenie pasa drogowego przebudowywanego obecnie odcinka drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło – Łyse – Łączki na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno do miejscowości Zalas. Działki położone w obrębie miejscowości Złota Góra, stanowiące drogę Kuzie-Charubin, były własnością Skarbu Państwa. Gmina Łyse stała się jedynie pośrednikiem w przejęciu powyższych gruntów przez Powiat Ostrołęcki, który przygotowuje się do przebudowy drogi w porozumieniu z Nadleśnictwem Nowogród.

Następnie Powiatowy Lekarz Weterynarii – Józef Białowąs przedstawił kilka istotnych informacji oraz możliwe konsekwencje wystąpienia na terenie naszej gminy choroby trzody chlewnej o nazwie Afrykański Pomór Świń (ASF). Poniżej zamieszczamy ulotkę informującą o zasadach, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed ASF. Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: www.minrol.gov.pl .

 

Pliki do pobrania

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie