„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Informacja o liście kandydatów spełniających wymogi formalne, określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko administrator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 sierpnia 2017

W dniu 21 sierpnia 2017 roku Komisja Rekrutacyjna dokonała oceny formalnej dokumentów złożonych  przez kandydatów na stanowisko administrator w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysych. Wymagania formalne spełniły 4 oferty.

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 poz. 902 ze zm.)  do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zakwalifikowano 4-ch kandydatów spełniających wymogi formalne:

1.  Pani Marta Gajewska zam. ul. H. Sienkiewicza 61, 07-437 Łyse.

2. Pani Alina Justyna Śniadach zam. Wykrot 115, 07-430 Myszyniec.

3. Pani Martyna Dzierlatka zam. ul. Baśniowa 2, 07-437 Łyse.

4. Pani Urszula Lisek zam. Serafin 48, 07-  Łyse.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych - Halina Nicewicz