„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XL Sesja Rady Gminy Łyse – 05.09.2017r.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 września 2017

XL obrady Rady Gminy Łyse rozpoczęły się od przyjęcia rezygnacji radnego Kazimierza Drężka z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Łyse. W wyniku przeprowadzonego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy Łyse wybrany został Adam Zakrzewski.

Następnie odbyło się głosowanie za odwołaniem Stanisława Liska z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy. Wniosek o odwołanie został podpisany przez 13 Radnych Gminy Łyse.

Kolejnym punktem obrad był wybór nowego Przewodniczącego Rady Gminy Łyse. W wyniku przeprowadzonego głosowania funkcję tę z dniem 5 września 2017r. objął Kazimierz Drężek.

W dalszej części obrad Radni Gminy Łyse podjęli uchwały zmieniające budżet Gminy Łyse na bieżący rok oraz Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2022. Powyższe zmiany wynikały z potrzeby przesunięcia środków przeznaczonych na finansowanie realizowanych przez Gminę Łyse wydatków majątkowych.  Podczas obrad Rada Gminy Łyse również w formie uchwały określiła wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rada Gminy Łyse postanawia udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu w roku 2017 w kwocie 54.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na zadania  „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2502W od drogi 645 – Dęby – Warmiak, Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504W Myszyniec – Wolkowe – Krysiaki – Dudy Puszczańskie, Rozbudowa drogi powiatowej Dudy Puszczańskie – Zalas.” Gmina Łyse dofinansuje również w 2017r. projekt drogowy pn.  Rozbudowa drogi powiatowej 2519W  Kadzidło – Łyse – Łączki – etap III” w kwocie 1.563.483 zł. Realizacja znacznej części inwestycji drogowych na terenie Naszej Gminy stała się możliwa dzięki ścisłej współpracy Gminy Łyse z Powiatem Ostrołęckim.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie