„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

I N F O R MA C J A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 grudnia 2016

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późń. zm.) Wójt Gminy Łyse informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędzie Gminy w Łysych (I piętro) od dnia 12 grudnia 2016 roku  na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Pliki do pobrania