„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Rekrutacja na szkolenie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 grudnia 2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem” rozpoczyna rekrutację na szkolenia z zakresu rozwijania działalności gospodarczej oraz powierzenia grantów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020