„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

FERIE, TO ODPOWIEDNICZAS DLA MŁODZIEŻY NA SPOTKANIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 stycznia 2018

Dnia 17 stycznia 2018r, w czasie ferii zimowych w Szkole Podstawowej w Lipnikach, odbyło się spotkanie warsztatowe, zorganizowane przy współpracy pani pedagog – Alicji Parzych,   pt: „Rynek pracy wybiera najlepszych ‘’ oraz „Jestem potrzebny” dla dwóch  grup młodzieży z doradcą zawodowym – Anną Bors z Młodzieżowego Centrum Kariery w Myszyńcu. 

Wybór zawodu w dużym stopniu przesądza o naszej drodze życiowej, dlatego doradca zawodowy podczas spotkania z młodzieżą uświadamiał , iż należy kierować się m.in. wiedzą o sobie, czyli poznawać swoje zainteresowania , uzdolnienia, mocne i słabe strony, predyspozycje i stan zdrowia, a także informacją o zawodach i zapotrzebowania na rynku pracy. 

Celem warsztatów było przygotowanie młodzieży do racjonalnego planowania własnej kariery.                                                                                                                                          

Poprzez pogadanki, ćwiczenia, pracę w grupach i parach oraz prezentację własną, młodzi ludzie poznawali siebie w aspekcie wyboru ścieżki edukacyjno - zawodowej.                   

Uczestnicy dyskutowali o potrzebach człowieka, o korzyściach płynących z pracy. Doradca zawodowy omówił grupy zawodowe oraz przyporządkowane mu zawody.  Młodzież dowiedziała się również skąd  czerpać informacje o ścieżkach kształcenia. Atmosfera była bardzo miła. Rozdane zostały ulotki naszych usług. Młodzież w celu poszerzenia swoich wiadomości poinformowała o dalszej potrzebie  zajęć doradczych.

Pani pedagog – Alicja Parzych widzi dalszą współpracę  z doradcą zawodowym i korzystaniem naszych usług.

Na zakończenie uczestnicy dobrą zabawę i wolny czas posłodzili słodkim poczęstunkiem, dzięki prywatnemu sponsorowi, którego pozyskała pani pedagog – Alicja Parzych.

Anna Bors doradca zawodowy MCK w Myszyńcu

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Teraz powiedz mi kim jestem - młodzież biorąca udział w zajęciach

  Teraz powiedz mi kim jestem - młodzież biorąca udział w zajęciach

 • Powiększ zdjęcie Młodzi ludzie prezentują się podczas ćwiczeń warsztatowych

  Młodzi ludzie prezentują się podczas ćwiczeń warsztatowych

 • Powiększ zdjęcie Młodzież wykonuje ćwiczenia

  Młodzież wykonuje ćwiczenia

 • Powiększ zdjęcie Pani pedagog - Alicja Parzych - w trakcie warsztatów

  Pani pedagog - Alicja Parzych - w trakcie warsztatów

 • Powiększ zdjęcie Uczestniczki podczas poczęstunku

  Uczestniczki podczas poczęstunku

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty z doradcą zawodowym - Anną Bors

  Warsztaty z doradcą zawodowym - Anną Bors

 • Powiększ zdjęcie Zaprezentuj siebie ćwiczenia warsztatowe

  Zaprezentuj siebie ćwiczenia warsztatowe

 • Powiększ zdjęcie Zawody w naszym rejonie i ich zapotrzebowanie

  Zawody w naszym rejonie i ich zapotrzebowanie

 • Powiększ zdjęcie Zdjęcie grupowe

  Zdjęcie grupowe