„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

I N F O R MA C J A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 marca 2018

Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późń. zm.) Wójt Gminy Łyse informuje, że  na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Łysych (I piętro) od dnia 20 marca 2018 roku  na okres 21 dni został wywieszony wykaz zabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Pliki do pobrania