Jesteś tutaj: Start / Aktualności / INFORMACJA
„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

INFORMACJA

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 marca 2018

Gmina Łyse informuje, że zamierza złożyć wniosek w ramach Programu  „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” Nr programu OZ-1 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu odpadów zawierających azbest z możliwością uzyskania dofinansowania do 80 % kosztów kwalifikowanych.

Osoby, które posiadają eternit zdjęty z dachu lub zamierzają go zdjąć do  30 czerwca 2018 r.  a następnie przekazać  do utylizacji powinny złożyć w Urzędzie Gminy Łyse,  pok. 107  do dnia 30.03.2018 r. wypełnione druki:

- informacja o wyrobach zawierających azbest,

- ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Warunkiem odebrania i przekazania do utylizacji eternitu jest otrzymanie dotacji z WFOŚiGW.

Zgłoszenia zamiaru usunięcia i utylizacji azbestu dokonane w 2017 i 2018 roku pozostają aktualne.