„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Z A W I A D O M I E N I E

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 grudnia 2016

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) zwołuję na dzień 29 grudnia 2016 r. o godzinie 9.00 XXXI Sesję Rady Gminy Łyse.
Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Łysych.

Pliki do pobrania