„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu marki Temsa, model Safari

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
18 kwietnia 2018

Gmina Łyse z siedzibą przy ulicy Ostrołęckiej 2, 07-437 Łyse,  NIP: 758-21-96-624  w imieniu i na rzecz, której działa Gminna Jednostka Usług Komunalnych z siedzibą przy ulicy Ostrołęckiej 2 ogłasza zmianę ogłoszenia o przetargu nieograniczonym ustnym (licytacji) na sprzedaż autobusu marki Temsa, model – Safari, rok. prod. 2003 r., nr rej. WOS 48953 z dnia 16 kwietnia 2018 r.

1. Zmianie ulega termin na wnoszenie wadium – nowy termin to 25 kwietnia 2018 r . godz. 24.00.

2. Zmianie ulega termin przetargu – nowy termin to - 26 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00
w Urzędzie Gminy Łyse, 07-437 Łyse, ul. Ostrołęcka 2 - sala konferencyjna Nr 102.

3. Pozostałe warunki przetargu pozostają bez zmian.

Andrzej Szymczyk - Kierownik Gminnej Jednostki Usług Komunalnych