„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XLVIII Sesja Rady Gminy Łyse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 maja 2018

W piątek  11 maja 2018r. odbyła się XLVIII Sesja Rady Gminy Łyse.  Podczas obrad Radni Gminy Łyse podjęli uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2021 oraz budżet Gminy Łyse na 2018 rok.

Powyższe zmiany wynikały między innymi z potrzeby zabezpieczenia w budżecie Gminy Łyse środków na zakup sprzętu oraz materiałów przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w celu wykonania rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie miejscowości Łyse. Gmina Łyse w kwietniu br. ogłosiła przetarg na wykonanie powyższych prac. Z uwagi na zbyt duże koszty zlecenia firmie zewnętrznej zadanie będzie realizowane przez Gminną Jednostkę Usług Komunalnych w ramach prowadzonej działalności.

W dalszej części obrad Rada Gminy Łyse zobowiązała się udzielić pomocy finansowej Powiatowi Ostrołęckiemu na dofinansowanie projektu drogowego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2519W Kadzidło - Łyse - Łączki na terenie Gminy Łyse” w kwocie 1.400.000 zł  w roku 2018 oraz w kwocie 590.000 zł w roku 2019. Realizacja inwestycji, z uwagi na zmianę sposobu finansowania, została podzielona na 2 lata. Jeszcze w tym roku wykonane zostaną prace na odcinkach drogi w miejscowości Zalas i Wejdo, a także wybudowane rondo w miejscowości Łyse (skrzyżowanie drogi powiatowej Kadzidło - Łyse - Łączki z drogą wojewódzką 647 Dęby-Kolno w dzielnicy Rudne). Powiat Ostrołęcki uzyskał dofinansowanie na realizację powyższej inwestycji z budżetu Mazowsza. Zadanie realizowane jest w partnerstwie z Gminą Łyse.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie