„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

XXXI Sesja Rady Gminy Łyse

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 grudnia 2016

29 grudnia podczas ostatniej w 2016 roku sesji Rada Gminy Łyse podjęła jednogłośnie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2017-2020 oraz budżetu na 2017 rok. Ponadto w związku z końcem roku drobnym zmianom uległ budżet Gminy Łyse na 2016 rok.

Uchwalone zostały również plany pracy Rady Gminy oraz stałych komisji Rady na 2017 rok.

Wójt Gminy Łyse Jerzy Ksepka podkreślił, że jest dumny z obecnej struktury budżetu naszej Gminy. Dzięki trudnym, lecz niezbędnym decyzjom oraz ogromowi pracy, udało się zrealizować szereg inwestycji na terenie Gminy Łyse,  a także zgromadzić nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości ok. 2,7 mln zł.

W 2016 roku zakończono przebudowę dróg w miejscowości Łyse i Lipniki (wraz ze zjazdami na ulicę Sosnową i ulicę Świerkową), a także w miejscowościach Baba i Serafin (dwa odcinki drogi gminnej). W trakcie realizacji jest rozbudowa ulic Stanisława Krupki i Leśnej w Łysych. Udało się również pozyskać na 2017 rok 50 % dofinansowania kosztów wykonania ponad 8 km drogi o nawierzchni bitumicznej w miejscowości Łyse (Łyse - kolonia Worek, Łyse - kolonia Możdżonek i Łyse – ul. Piwna i Łąkowa). W drugiej połowie 2016 roku rozpoczęły się prace związane z budową dużej inwestycji – Gminnego Centrum Kultury w Łysych. Ku końcowi zmierza też wykonanie przez Gminę Łyse przyłączy gazowych do szkół oraz budynków OSP w Łysych i Lipnikach. Zakończony został drugi etap modernizacji budynku Urzędu Gminy Łyse. Już w pierwszej połowie 2017 roku planowane jest zakończenie budowy sali gimnastycznej w Lipnikach.

Realizacja większości inwestycji drogowych, nie była by możliwa dzięki współpracy z Powiatem Ostrołęckim oraz Nadleśnictwem Myszyniec.

Podziękowania od Wójta Gminy Łyse otrzymali również działacze społeczni z miejscowości Baba, Klenkor, Łączki, Piątkowizna i Wyżega. To dzięki ich zaangażowaniu  oraz ciężkiej pracy zostały wyremontowane świetlice wiejskie, powstają też zupełnie nowe budynki w miejscowościach Łączki i Wyżega (miejsca spotkań integracyjnych dla mieszkańców naszej Gminy).

Na sesję pomimo ciężkiej choroby przybył również sołtys wsi Plewki – Adam Ciupa. Pan Adam podziękował wszystkim ludziom dobrej woli za pamięć oraz okazaną pomoc. Dzięki otrzymanemu wsparciu, w tych trudnych chwilach, Pan Adam może skupić się na swojej rodzinie, a nie tylko na pojawiających się nowych trudnościach codziennego funkcjonowania. Na zakończenie podkreślił, że przeprowadzka na Kurpie była najlepszą decyzją w jego życiu.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie