„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Obwieszczenie Starosty Ostrołęckiego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
2 stycznia 2017

 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zamierzenia budowlanego polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej Nr 2519W Kadzidło-Łyse-Łączki na odcinku od km 19+391,00 od km 19+595,00 wraz z rozbudową istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 647 na skrzyżowanie typu rondo" ...

Pliki do pobrania