„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

"Dobry Start" - dla ucznia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
12 czerwca 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych informuje, że od 1 lipca 2018 rokurusza nowy program rządowy „Dobry Start”.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wniosek – podobnie jak wnioski o świadczenie wychowawcze z programu „Rodzina 500+” – będzie można składać już od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018r. droga tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łysych.

Galeria

  • Powiększ zdjęcie