„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

I N F O R M A C J A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 czerwca 2018

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej informuje, że zbliża się nowy okres świadczeniowy  2018/2019. Wnioski dla świadczeń z zakresu wsparcia rodziny tj.  „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne wraz z dodatkami oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będzie można składać już od 1 lipca 2018r. online przez stronę Ministerstwa Rodziny  empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną , a od 1 sierpnia 2018r. drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.