„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

L Sesja Rady Gminy Łyse

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lipca 2018

Na wstępie pięćdziesiątej Sesji Rady Gminy Łyse Jerzy Ksepka – Wójt Gminy Łyse z dumą zaprezentował uczestnikom otrzymaną przez Gminę Łyse statuetkę Orzeł Polskiego Samorządu oraz tytuł „Mazowiecka Gmina Roku 2018”. 22 czerwca 2018 roku Wójt Gminy Łyse osobiście odebrał odznaczenie podczas uroczystej gali jubileuszowej X edycji Ogólnopolskiego Plebiscytu Orły Polskiego Samorządu, która odbyła się  w Sangate Hotel Airport w Warszawie.

Warto podkreślić, że nasza gmina jako jedna w województwie mazowieckim otrzymała tytuł „Mazowiecka Gmina Roku 2018”.  Tej samej rangi nagrody odebrało tylko czworo przedstawicieli samorządów z pozostałych regionów naszego kraju. Przyznana statuetka oraz tytuł są efektem oceny ciężkiej, ponad dwuletniej pracy władz samorządowych Gminy Łyse. W ramach konkursu ocenie zostały poddane zrealizowane oraz będące w trakcie realizacji inwestycje, czyli w sumie ponad 25 zadań. Pod uwagę brane były również inwestycje realizowane na zasadach partnerskiej współpracy, głównie z Powiatem Ostrołęckim.

Gratulacje oraz wyrazy uznania dla Wójta oraz Rady Gminy podczas sesji złożyli: Mirosław Augustyniak – Radny Województwa Mazowieckiego, Stanisław Kubeł – Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski – Wicestarosta Ostrołęcki, Stanisław Lipka oraz Waldemar Pędzich – Radni Powiatu Ostrołęckiego,  Krzysztof Samul – Komendant Komisariatu Policji w Myszyńcu, Kazimierz Drężek – Przewodniczący Rady Gminy  Łyse, sołtysi  oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Łyse.

Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki podkreślił, że gminy które w swoim budżecie mają ponad 20% środków przeznaczonych na realizacje inwestycji można określić jako rozwojowe. Według przeprowadzonej analizy w 2017 roku wysokość powyższych środków w budżecie Gminy Łyse wyniosła ponad 35%. Jest to niewątpliwie sukces, który został dostrzeżony, a następnie nagrodzony w prestiżowym konkursie o zasięgu ogólnopolskim. Zdaniem Starosty sukcesy jakie osiąga gmina przełożą się niewątpliwie na wzrost standardu życia jej mieszkańców.

W dalszej części obrad przyjęte zostały zmiany budżetu Gminy Łyse na bieżący rok oraz zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łyse na lata 2018-2021 w związku z realizowanymi inwestycjami. W budżecie Gminy Łyse na 2018 rok ujęta została dotacja celowa w kwocie 23 742 zł, otrzymana od Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie  nowego zadania pn. - „Remont części garażowej i socjalnej strażnicy OSP Łyse”. Gmina Łyse dofinansuje również zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Łączki w wysokości 1.140 zł.  Z końcem maja 2018 OSP Łączki otrzymała dotację z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 3.330 zł na realizacje powyższego zadania.

Galeria

 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie
 • Powiększ zdjęcie