„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej - „Kształtowanie przestrzeni publicznej”przedsięwzięcia pt. „Zagospodarowania terenów przy Szkole Podstawowej w m. Zalas, Łyse i Lipniki oraz ul. Padlewskiego w msc. Łyse”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 lipca 2018