„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

I N F O R MA C J A

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
16 stycznia 2017

          Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.) Wójt Gminy Łyse informuje, że  na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędzie Gminy w Łysych (I piętro) od dnia 16 stycznia 2017 roku  na okres 21 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

 

Pliki do pobrania