„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łyse - Etap II”

INFORMACJA O DOFINANSOWANIU MONTAŻU I WYMIANY KOTŁÓW LUB PALENISK WĘGLOWYCH

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 stycznia 2017

Gmina Łyse informuje, że zamierza złożyć wniosek w ramach Programu  „Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni” Nr programu 2017-OA-8  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia polegające na modernizacji indywidualnych źródeł ciepła tj. wymianie kotłów lub palenisk węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą (kotły na biomasę nie mogą posiadać dodatkowego rusztu żeliwnego, umożliwiającego tradycyjne palenie jak w kotle zasypowym), zastąpienie kotłów gazowych, olejowych lub opalanych biomasą źródłem ciepła o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu kotłów na węgiel lub ekogroszek).

Proszę również o przygotowanie informacji dotyczącej  modelu/ typu kotła planowanego do zakupu oraz szacunkowe roczne zużycie opału (węgiel, koks, olej, gaz, biomasa). Możliwe jest dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla ostatecznego odbiorcy korzyści  tj. bezpośrednio korzystającego z udzielonego dofinansowania.

Jednocześnie informuje, że osoby, które dokonały wymiany kotła i poniosły koszty przed złożeniem wniosku o przyznanie dofinansowania nie kwalifikują się do uczestnictwa w projekcie.

Zainteresowane osoby proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy Łyse pok. 107. do dnia 09.02.2017 r.