Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Podsumowanie wyników Wyborów Samorządowych 2018 w Gminie Łyse

29 października 2018

Gmina Łyse jest jedną z nielicznych w Polsce, która w ostatnich czterech latach osiągnęła realizację ponad 40 inwestycji. Kiedy przejmowałem obowiązki Wójta budżet Gminy Łyse wynosił: dochody – 27.434.366 zł i wydatki - 26.230.366 zł, obecnie wynosi: dochody  - 48.762.023 zł i wydatki – 52.526.687 zł, przy jednoczesnym braku kredytu.

Chciałbym również poinformować mieszkańców, że w rankingu średnich wydatków inwestycyjnych per capita samorządów opublikowanym w czasopiśmie Wspólnota w okresie 2013-2015 byliśmy na 1045 miejscu, a obecnie (2015-2017) awansowaliśmy na 40 miejsce. Liczę również, że w podsumowaniu za 2018 roku będziemy na trzydziestym miejscu w Polsce.

Starałem się pracować na dobro wszystkich mieszkańców, jak tylko umiałem najlepiej, a jednak wszystko się nie udało. Moje motto brzmi: „Nie czyń nikomu tego złego, co tobie niemiłe, nie obiecaj złotych gór, jak ich nie ma.”

Zobaczymy:

- Kiedy będzie obniżona opłata za śmieci?

- Kiedy otrzymamy 300+?

- Kiedy będą czyszczone rowy na koszt gminy?

- Ile zadań zostanie zrealizowanych w infrastrukturze drogowej?

Tych obietnic jest 28, czekamy my mieszkańcy na ich realizację.

Życzę nowemu Wójtowi owocnej pracy i całej radzie wielkich osiągnięć oraz zgody w podejmowanych uchwałach.

/-/ Jerzy Ksepka