Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAWIADOMIENIE

6 listopada 2018

Na   podstawie   art. 20   ust. 3 i 4   ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r. o   samorządzie   gminnym   /tekst jednolity Dz.  U.  z   2017 r.,   poz. 1875 z późn. zm./  zwołuję   na    dzień  09 listopada 2018  r.  o godzinie 14.00  LIV  Sesję Rady Gminy Łyse.

Pliki do pobrania