Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych poszukuje osoby na stanowisko - ASYSTENT RODZINY

17 grudnia 2018

Łyse dnia 17 grudnia 2018r.

Forma zatrudnienia - umowa zlecenie

Wymagania:

Asystentem rodziny może być osoba. która:

Wymagania dodatkowe:

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do zadań  asystenta rodziny należy w szczególności:

Asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w jej miejscu zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

Postępowanie rekrutacyjne:

Z  kandydatem, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną.

Termin i sposób składania ofert:

Dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "ASYSTENT  RODZINY" należy składać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych pokój nr 12 na parterze budynku Urzędu Gminy w Łysych przy ulicy Ostrołęckiej 2 w Łysych w terminie do dnia 31 grudnia  2018r.  w godz. 800 - 1500 .

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych mgr Halina Nicewicz