Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

ZAPYTANIE OFERTOWE

22 lipca 2020

Transport odpadów o kodzie 190805 (ustabilizowane  komunalne osady ściekowe) w kontenerach KP 7 stanowiących własność zamawiającego

Pliki do pobrania