Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu

30 lipca 2020

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa sieci wodociągowej w msc. Pupkowizna i Łyse, oraz przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach szkół podstawowych w Dębach, Łączkach,  Pupkowiźnie, Szafrankach, Warmiaku i Wejdzie”.