Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Łączkach

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączkach pozyskała dotację z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w Warszawie na modernizację ogrzewania w budynku strażnicy OSP Łączki, w ramach realizacji zadania pn. „Wspieranie Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenów wiejskich w ramach modernizacji, remontu i rewitalizacji budynków użyteczności publicznej ratownictwa, edukacji lub społeczności lokalnej”.

Całkowity koszt realizacji zadania wynosi 32 900,00 zł, z czego dotacja z FSUSR w Warszawie stanowi kwotę 16 000,00 zł oraz dofinansowanie Gminy Łyse 16 900,00zł.

Modernizacja ogrzewania w budynku strażnicy OSP w Łączkach