Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Zawiadomienie

Dyrektor Zarządu Zlewni w Ostrołęce zawiadamia, że wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. przebudowę rowu melioracyjnego, zlokalizowanego na działkach o nr ew. 137/28, 137/30 w miejscowości Łyse, gm. Łyse, pow. Ostrołęcki, woj. mazowieckie.