Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

POMOC PSYCHOLOGICZNA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY ŁYSE

We współczesnym świecie każdy z nas boryka się z różnymi problemami życiowymi, z którymi trudno sobie poradzić. Trwający już ponad rok okres pandemii spowodowany COVID-19 jeszcze bardziej skomplikował nam życie i uniemożliwił normalne funkcjonowanie. Dotknięci problemami i ciągłym stresem szukamy wyjścia z problemów, niekoniecznie wybierając najlepsze rozwiązania.

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców, decyzją Wójta Gminy Łyse Grzegorza Fabiszewskiego poszerzona została oferta Punktu Konsultacyjnego w Łysych.

Od marca 2021 roku oprócz pomocy psychoterapeuty uzależnień możliwe jest  korzystanie ze wsparcia  psychologicznego.

Indywidualne spotkania z psychologiem odbywają się w każdy wtorek w godzinach 8.00 – 12.00 w Punkcie Konsultacyjnym w Łysych znajdującym się w budynku Gminnego Centrum Kultury, ul. Sienkiewicza 46 (II piętro) po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Bliższych informacji udzielą pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łysych, ul. Ostrołęcka 2, pok. nr 15, tel. 29/ 77 25 027, wew.35.

Pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych z terenu Gminy Łyse na czas wakacji zostaje zawieszona, jednak wznowiona będzie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2021/2022.

Powyższe formy pomocy są bezpłatne, w całości finansowane przez Wójta Gminy Łyse ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Autor: Przewodnicząca GKRPA w Łysych - Wioletta Szymczyk