Oficjalny Serwis Internetowy Gminy Łyse

Z A W I A D O M I E N I E

W dniu 27 października 2022 roku o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie  Komisji Rewizyjnej w biurze Rady Gminy Łyse.

Autor: Przewodniczący Komisji - Jarosław Kaczmarczyk